GSM-pyloon: een gezond debat op basis van correcte informatie!

Eerst willen we wat duidelijkheid scheppen: PRO Hoeilaart gaf geen “groen licht” aan het plaatsen van een GSM-zendmast. Wat we wel deden, zijn huurvoorwaarden goedkeuren voor het verhuren van een stuk grond aan Proximus.

Om het licht effectief op groen te zetten, is onder meer een bouwvergunning nodig. In de huurovereenkomst staat dan ook zeer duidelijk dat “de huurder (Proximus) er zich toe verbindt alle wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op de installaties na te leven. En alle vergunningen aan te vragen die noodzakelijk zijn voor de installatie, werking, bediening en onderhoud van de installaties. Het verkrijgen van deze vergunningen is een opschortende voorwaarde van deze huurovereenkomst.”

We herhalen het graag nog even: “het verkrijgen van deze vergunningen is een opschortende voorwaarde voor de huurovereenkomst”. Geen “groen licht” dus. Wel huurvoorwaarden. Nu die voorwaarden er liggen, kunnen alle onderzoeken van start gaan. Legitieme vragen zoals de gevolgen van stralingen in de nabije omgeving, de specifieke noden van de operator(en), etc.… kunnen vanaf nu onderzocht worden.

“Eigenlijk zijn we zeer blij met het publieke debat rond het plaatsen van zo’n mast”, stelt Julie Vanstallen van PRO Hoeilaart. “Het is gezond om hierover na te denken en te debatteren! Alleen vinden we dat zo’n debat sereen moet gebeuren en op basis van correcte informatie.”

“Nu die huurovereenkomst er ligt, is het de taak van de gemeente om te gaan uitzoeken wat kan en wat niet. Bovendien ligt dat stukje grond binnen het gebied van het Masterplan Sport en Jeugd en dienen we daar rekening mee te houden. Het is voor ons geen zaak van NIMBY versus early adaptors, maar wel een zoektocht naar hoe we technologische vooruitgang op een doordachte manier inplanten in onze gemeente. Wij volgen dit dossier in ieder geval verder op. Daar mag iedereen gerust op zijn!”

_r9a9290

 

Voor meer informatie over dit thema, kan u terecht bij: Julie Vanstallen, jvanstallen@gmail.com of op het nummer 0497 14 08 29.

 

 

 

 

 

1 reactie

Opgeslagen onder inspraak en participatie, ruimtelijke ordening en verkeer

Hoe wil jij dat Hoeilaart eruit ziet in 2024? Denk met ons mee op zaterdag 13 mei

We zijn ondertussen op goed anderhalf jaar van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Tijd om even stil te staan bij onze eigen werking en onze inbreng in het beleid van de voorbije jaren, maar ook een moment om ideeën bijeen te sprokkelen om Hoeilaart in de toekomst nog aangenamer, socialer en duurzamer te maken.

Wij nodigen je graag uit om samen met ons na te denken waarvoor PRO de volgende jaren moet gaan. Welke prioriteiten moeten we leggen? Wat heb je de afgelopen jaren gemist in het beleid? Welke toekomst mag deze jongen verwachten in onze gemeente?

Op zaterdag 13 mei organiseren we opnieuw een denkdag in het parkpaviljoen om het er eens samen over te hebben.

Vanaf 8u30 ben je welkom voor een ontbijt gevolgd door pittige discussierondes onder professionele begeleiding. Tegen 13u kan je aansluiten bij een gezellige barbecue (20 euro, drank inbegrepen). Uiteraard zijn dan ook de andere leden van je gezin welkom. Kinderen kunnen dat volledig gratis!

Niet dat we zo wantrouwig zijn, maar je moet je wel lid maken (mocht je dat nog niet zijn) om mee te doen. Dat kan ter plaatse voor de luttele som van € 10. Inschrijven doe je door te reageren op deze mail: prohoeilaart@gmail.com

Tot binnenkort?

Sylvie Gahy
voorzitter PRO Hoeilaart

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder activiteiten, inspraak en participatie

Ik deel mijn boodschappen(tas)

Al enkele jaren zijn wegwerp boodschappentassen betalend. Alsof het altijd zo geweest is. Ondertussen hebben Wallonië en Brussel concrete stappen gezet om wegwerp plastic zakken te verbieden. In Vlaanderen lijkt men te twijfelen.

Het is jammer hoeveel van die plastic zakjes uiteindelijk hun weg vinden naar de oceaan, om daar per abuis verorberd te worden door dieren allerhande, of tergend traag afgebroken te worden tot deeltjes die klein genoeg zijn om in de voedselkring te belanden? Wie meent dat minder plastic wegwerpzakjes gebruiken onmogelijk is: elke Deen gebruikt jaarlijks gemiddeld slechts 4 van die ondingen. Vier. Maar misschien kunnen we in Hoeilaart wel beter?

bags-684857_1920.jpg

Iedereen heeft ondertussen wel enkele herbruikbare tassen, ongetwijfeld met reclame voor de verkoper. Als ik aan de kassa kom, besef dat ik al te vaak dat ik geen herbruikbare tas bij me heb en voeg ik het nieuwste herbruikbare model toe aan mijn collectie. Thuis groeit de stapel herbruikbare tassen. Niet meteen aan lichtsnelheid, maar toch sneller dan ze verslijten. Eigenlijk totaal zinloos.

Ik denk dat het een uitgelezen kans is voor Hoeilaartse handelaars om zich te verenigen en een “Ik koop in Hoeilaart” herbruikbare tas aan te bieden. En ze terug te nemen. Winkeltassen met statiegeld. Enkel in Hoeilaart. Het doel is niet een nieuwe tas toe te voegen, maar te zorgen dat de collectie herbruikbare tassen niet langer groeit. Ik wil best een euro statiegeld betalen voor zo’n herbruikbare zak, als ik weet dat ik deze later bij een andere Hoeilaartse handelaar mag teruggeven.

Bij deze dus een warme oproep aan de Hoeilaartse handelaars om het aankomende verbod op
wegwerptassen
helemaal voor te zijn en een systeem op te zetten waarbij iedereen met plezier reclame maakt voor de Hoeilaartse handel tegen plastic soep.

Voor de twijfelende handelaar: je hebt je klant net een reden meegegeven om morgen terug te komen…

KennyVerbeeck.jpg

©Kenny Verbeeck

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder lokale economie, milieu

Elk kind telt voor OCMW Hoeilaart

Geen enkel kind heeft gekozen voor de eigen thuissituatie. Er gaan geen fouten of tegenslagen aan vooraf. Dit is dan ook de reden waarom het OCMW Hoeilaart reeds lange tijd inzet op de bestrijding van kinderarmoede.

shutterstock_210938179

© shutterstock

Een belangrijke stap was de oprichting van het Huis van het Kind Druivenstreek. Hier werken we samen met de Gemeente Overijse. Een logische stap gezien de eerdere samenwerking op dit thema. Het Huis van het Kind steunt opvoeders en zorgt voor een omgeving waarin kinderen kunnen groeien. Niet alle kinderen kunnen even vrij groeien, net om die reden is in overleg met de beide Hoeilaartse scholen het project Brugfiguren opgestart. In dit project kunnen de zorgcoördinatoren van de beide scholen zelf aangeven welke kinderen mogelijk nood hebben aan opvolging en begeleiding. Ondertussen zijn 5 scholen in de regio aangesloten en hebben wij niet minder dan 25 vrijwilligers van het Rode Kruis die dit mee ondersteunen.

Om de scholen te ondersteunen in het herkennen van kinderarmoede, werken we samen met ervaringsdeskundigen in armoede (TAO), een project van De Link. Deze organisatie kan ondersteuning geven aan de scholen om kinderarmoede beter te detecteren en vormingen te geven aan de leerkrachten. Dit werd ook uitgebreid naar alle loketdiensten van de gemeente. Zoals steeds gebeurt dit met de nodige aandacht voor eenieders privacy, het beroepsgeheim, en is deelname op vrijwillige basis.

Zonder twijfel is dit een van de mooiste initiatieven waar we als OCMW Hoeilaart de laatste jaren onze schouders mee hebben onder gezet. We willen dan ook alle betrokken vrijwilligers uitgebreid bedanken voor hun inzet in dit project!

De strijd tegen kinderarmoede mag geen politiek onderwerp worden, het staat los van politieke ideologie. Het is bij uitstek een dossier waarover iedereen het eens is: alle kinderen hebben recht op gelijke kansen.

Wilfried Van Raemdonck – OCMW voorzitter Hoeilaart
Kenny Verbeeck – OCMW raadslid Hoeilaart

1 reactie

Opgeslagen onder sociaal beleid

Wie beslist er over de oprichting van een buurtpreventiegroep op WhatsApp?

Op 1 februari werd het bericht verspreid dat de huidige werking van het BIN uitgebreid werd met een WhatsApp-groep. Hierdoor kunnen aangesloten leden zaken melden aan de politie en aan hun mede-BIN leden, telkens onder toezicht van de politie. Het gebruik van WhatsApp in de werking van het BIN is noch in het college, noch op de politieraad, noch op de gemeenteraad beslist, laat staan besproken. Een dergelijk initiatief, hoe verdienstelijk ook, verdient een democratisch debat, aldus Wilfried Van Raemdonck van PRO Hoeilaart.

1-bord-buurtpreventie

 

De gemeente Hoeilaart kan een goed rapport voorleggen op gebied van veiligheid: het aantal inbraken is sterk gedaald door verschillende acties van de gemeente in samenwerking met de politie. “De gemeente blijft ook verder inzetten op veiligheid. Zo zullen er binnenkort bijkomende maatregelen genomen worden in het GC Felix Sohie en werd er beslist om een straathoekwerker aan te werven om in te zetten op preventie”, vertelt Wilfried. “Het bestuur en de politie zijn er namelijk van overtuigd dat enkel repressief optreden niet voldoende is. Kortom, de gemeente blijft initiatieven nemen.” Dat ook burgers in dit verhaal betrokken worden, is een extra troef.

Enkele jaren geleden werd in onze gemeente een BIN (Buurt-informatie-netwerk) opgericht. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De actoren van het project zijn burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen). Door een platform als WhatsApp te gebruiken wil het BIN zijn werking verbeteren en ook andere (jongere) inwonersgroepen aanspreken. Door WhatsApp kan er sneller gecommuniceerd worden, maar dat betekent echter even goed dat valse/onterechte meldingen ook grotere gevolgen kunnen hebben.

Zonder de goede bedoelingen van het BIN team in vraag te willen stellen, vindt PRO Hoeilaart dat dergelijke initiatieven op z’n minst geadviseerd mochten worden door de politieraad en dat dit idee een democratisch debat waard is in het college en de gemeenteraad. Er is tot nog toe enkel een advies gestuurd vanuit het BIN naar het college met de melding dat het BIN dit idee ging onderzoeken.

Er is, en terecht, de laatste weken een debat gevoerd over de openheid van bestuur, de samenwerking met de adviesraden en het respectvol omgaan met de raden. Ook voor dit dossier had dit beter gekund.

Wilfried Van Raemdonck – OCMW voorzitter

1 reactie

Opgeslagen onder Geen categorie

Beeldverslag nieuwjaarsreceptie

Op zondag 15 januari 2017 hebben wij het nieuwe jaar ingezet met gloedvolle speeches van onze voorzitster Sylvie Gahy, onze voorzitter van het coalitieoverleg Pieter Muyldermans en voorzitster van Groen Meyrem Almaci. Enkele citaten willen we je niet onthouden.

img_0007

Sylvie Gahy

Wij moeten de verschillen verkleinen door het verschil te maken

img_0113

Pieter Muyldermans

Als er één ding is dat er de laatste 20 jaar voldoende is aangelegd, dan zijn het wel parkeerplaatsen voor auto’s.

img_0061

Meyrem Almaci

The darker the night, the brighter the stars.

De volledige speeches vind je hier :

Jammer genoeg is het niet gelukt om de fijne sfeer in bewaarpotten te krijgen, daarom zal je het moeten doen met dit beeldverslag.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 15 januari 2017 nodigen we iedereen van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie. Onze gaste dit jaar is Groen voorzitster Meyrem Almaci. De PROBAR zal er zijn, een beperkte dosis speeches, maar vooral een stevige portie gezelligheid. Breng je ideeën voor 2017 mee en deel ze met ons!

uitnodiging-nyreceptie

Je kan ons vanaf 11u30 vinden in Zaal Molenberg in GC Felix Sohie.

Kan je er niet bij zijn, dan wensen jou en jouw familie via deze weg alvast een vreugdevol 2017 toe.

Tot dan!

Sylvie Gahy
voorzitster PRO Hoeilaart 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder activiteiten, PROBAR