Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 15 januari 2017 nodigen we iedereen van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie. Onze gaste dit jaar is Groen voorzitster Meyrem Almaci. De PROBAR zal er zijn, een beperkte dosis speeches, maar vooral een stevige portie gezelligheid. Breng je ideeën voor 2017 mee en deel ze met ons!

uitnodiging-nyreceptie

Je kan ons vanaf 11u30 vinden in Zaal Molenberg in GC Felix Sohie.

Kan je er niet bij zijn, dan wensen jou en jouw familie via deze weg alvast een vreugdevol 2017 toe.

Tot dan!

Sylvie Gahy
voorzitster PRO Hoeilaart 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder activiteiten, PROBAR

PRO Hoeilaart stelt mobiele bar voor tijdens Kerstmarkt

Enkele creatieve en handige leden van PRO Hoeilaart hebben afgelopen voorjaar een mobiele bar in elkaar gestoken.  Deze is vanaf nu te huren door alle verenigingen en inwoners van Hoeilaart. Op de Hoeilaartse Kerstmarkt, deze keer gelukkig zonder ijspiste, zal hij voor de eerste keer voorgesteld worden.

Goed een jaar geleden rijpte bij Luc Van Hecke het idee om een mobiele bar te maken die gebruikt zou kunnen worden voor wijk- of straatfeesten. Omdat wij het gemeenschapsleven in Hoeilaart een warm hart toedragen twijfelde PRO Hoeilaart niet om dit idee te financieren en de PROBAR is nu een feit. Vrijdag zal onze mobiele bar voor het eerst in gebruik genomen worden tijdens de Kerstmarkt. Deze zal dit jaar plaatsvinden op het plein voor het GC Felix Sohie en dat zonder ijspiste.

Verenigingen en inwoners kunnen de bar huren aan € 50 per dag of € 75 per weekend. Straat-, wijk- of buurtcomités die vallen onder het gemeentelijk reglement rond wijkfeesten mogen hem gratis gebruiken.

p1010107

Reserveren kan vanaf nu via sylvie.gahy@icloud.com 

Praktische informatie: 

1 reactie

Opgeslagen onder activiteiten, mensen, PROBAR

Wordt dit onze toekomstige sport- en jeugdsite? Onze visie op ruimte voor sport en de jeugd in Hoeilaart

Het gemeentebestuur keurde tijdens de gemeenteraad van 28 november het bestek goed voor het ontwerp en de bouw van de gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur. Concreet betekent dit dat architectenbureaus vanaf nu kunnen meedoen aan een wedstrijd en zich inschrijven om – samen met het bestuur en een stuurgroep vanuit de verenigingen – de nieuwe Koldamsite vorm te geven.

koldam-siteplan-3

Hoeilaart wordt gekenmerkt door haar bruisend verenigingsleven. Enkele jaren geleden werd zeer succesvol een gemeenschapscentrum bedacht en uitgewerkt, onder impuls van PRO Hoeilaart. Deze aanpak willen we nu herhalen op de Koldamsite (die site omvat het huidige jeugdcentrum Koldam en parking, de tennis, het skatepark, de sporthal en de voetbalvelden van ERCH). De uitdaging is groot: hoe kunnen we de site reorganiseren zodat meer mensen van sport en spel kunnen genieten op dezelfde plaats in de dorpskern? De zoektocht is gestart, maar jullie inzichten kunnen het plan verbeteren.

Meer ruimte voor sport

De sportsite is aan een opwaardering toe om te voldoen aan de noden van de huidige en toekomstige werking van de clubs. Naast drie volwaardige sportunits, meer opslagruimte en aangepast sanitair, zijn er ook specifieke vragen van de clubs. Zo zijn de gevechtsportclubs sterk aan het groeien en willen ze graag een ruimte met 2 wedstrijdvelden en een aparte oefenruimte. De grootste club die gebruik maakt van de sporthal is Gympies. Door de beperkte zalen vandaag, kunnen ze niet blijven groeien. Toch hebben ze bovenlokale ambities. Als dit gepaard zou gaan met Vlaamse subsidies zouden de wensen van de club eindelijk kunnen uitkomen: een turnhal waar toestellen permanent kunnen blijven staan met een tumblingbaan voor wedstrijden en een bijkomende danszaal. Ook voetbalclub ERCH en tennisclub de Jonge Wingerd hebben wensen. De uitdaging voor de toekomstige ontwerper van de nieuwe sportsite is duidelijk: alle noden en wensen verzoenen in een ambitieus plan.

Avontuurlijke speelpleinwerking

Het nieuwe masterplan geeft ook de mogelijkheid om de speelpleinwerking te integreren in de uitgebreide sporthal, met aansluitend: een avontuurlijke buitenruimte, waar kinderen vlot kampen kunnen bouwen. De toekomstige nieuwe binnenruimten bieden heel wat mogelijkheden: een kinderkeuken voor gezellige kookworkshops, polyvalente ruimten die vlot aangekleed kunnen worden en zo omgetoverd tot een groots speels kasteel en genoeg opslagruimte voor het groot materiaal. Deze nieuwe zalen kunnen na de speelpleinuren uiteraard gebruikt worden voor naschoolse kinderopvang of dans, gevechtssport, verjaardagsfeestjes,… We mikken op een breed en optimaal gebruik van de nieuwe infrastructuur. Lege zalen zijn niet de bedoeling.

Jeugdhuis zonder chaperon

We zijn van mening dat een jeugdhuis draait om zelfstandigheid. Het huidige jeugdhuis Phobos is gevestigd in jeugdcentrum Koldam maar in de toekomst zou het ook een vrijstaand gebouw kunnen zijn, zonder chaperon, waar jongeren zelf de leiding nemen en verantwoordelijkheid dragen. Het zou ook ruimte vrijmaken om een buitenruimte met skatepark te creëren vlak voor het jeugdhuis zelf.

Betere mobiliteit

De huidige toegang tot de sportsite is een parking. Dit moet anders. In de toekomst moet het eenvoudiger en aangenamer zijn om de deur van de sporthal te bereiken als voetganger of fietser. Zoals: een bushalte dicht bij de inkom, een brugje over de IJse, uitgebreide fietsenstalling, groene voetgangerszone en een compacte parking. We zijn er ook van overtuigd dat de reorganisatie van de site, kan leiden tot een aangenamere en veilige ochtendwandeling naar Het Groene Dal of Sint-Clemens. Dit zal immers ouders motiveren om de site als kiss&ride te gebruiken voor schoolgaande kinderen.

wensbeeld

Wensbeeld: links de feestzaal Eekhoorn op de A. Biesmanslaan. Rechts: Een uitbreiding van de sporthal kan met kleinschalige, dorpse elementen. De buitenruimte kan teruggegeven worden aan voetgangers, spelende kinderen en sporters. De schets op deze pagina is dan ook slechts een voorstelling van hoe de site er zou kunnen uit zien. Er zijn nog geen plannen. Het denk- en tekenwerk begint nu pas.

Een energiezuinig gebouw

De gewenste uitbreiding van de sporthal moet voldoende ambitieus zijn inzake energiehuishouding. Er wordt gedacht aan een extra module aan de achterzijde, en een volledig nieuwe voorzijde met kleine zalen en kantoorruimte voor de Dienst vrije tijd van de gemeente. Het is een uitgelezen kans om te opteren voor een bijna energieneutrale site: we zorgen ervoor dat de site nauwelijks meer energie verbruikt dan ze jaarlijks genereert. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld zonnecellen op het grote dak, en tegelijk een energie-efficiënt gebouw te ontwerpen. Essentieel hierin is het ontwerpen van een compact gebouw. Een kleiner gebouw voor dezelfde functies dus door verstandig om te springen met ruimte. Het spaart aan bouwkost, laat meer groene buitenruimte over en er is minder te verwarmen ruimte. De bestaande sporthal zelf kan energetisch sterk opgewaardeerd worden, vooral dan het dak van de grote zaal.

Voor en door Hoeilanders – uw mening telt!

De Koldamsite wordt gebruikt door tal van verenigingen. We sporten er in de sporthal, voetballen op kunstgras, tennissen in een overdekte hal, spelen in een groene tuin, en doen hand plants in het skate park. Tegelijk is het een centrum voor de jeugd met een jeugdhuis en de gemeentelijke speelpleinwerking. Maar, alle infrastructuur is er verouderd of niet meer aangepast aan de noden van de gebruikers. Daar willen we iets aan doen.

Wil jij ook je mening geven? Aarzel niet om ons aan te spreken met je ideeën voor de nieuwe sport- en jeugdsite. Mis je zelf nog sportfaciliteiten in Hoeilaart? Welke sporten zou jij hier graag beoefenen? Laat het ons weten op prohoeilaart@gmail.com

 

kenny-verbeeck_julie-vanstallen

©Kenny Verbeeck en ©Julie Vanstallen

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder financiën, inspraak en participatie, jeugd, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer, sport en vrije tijd

Maak Eandis transparant, solidair en democratisch

“Energie is een eerste levensbehoefte.” Dat zegt een vastberaden Julie Vanstallen, gemeenteraadslid voor PRO Hoeilaart.“Ons elektriciteitsnet moeten we in eigen handen houden, dus ook niet een béétje privatiseren.

_r9a9290

Julie Vanstallen

 Onze kabels en leidingen zijn een strategisch goed. Als gemeente hebben we eerder onze verantwoordelijkheid genomen: we hebben in mei 2016 nog 247.383,59 euro geïnvesteerd in Eandis. Helaas deden anderen dat niet en zo creëerden zij een situatie dat men een deel van het distributiebedrijf wilde gaan verkopen. Ik ben blij dat de deal met het Chinese Stade Grid Corporation er uiteindelijk niet is gekomen. ”

Waarom maak je je daar druk over?

“We staan voor een grote energieomwenteling. Olie en gas raken op. En we worden afhankelijker van elektriciteit en dus ook van het distributienetwerk. Dat verkoop je niet aan de meestbiedende. Want wie betaalt de winst van een privépartner? Die houd ik liever hier, in België. Het stroomnet moet net als de watervoorziening in openbare handen zijn. Momenteel beheren de lokale overheden het distributienet.

Waarom zouden we ook erkende coöperaties niet mee laten participeren, zowel financieel als bestuurlijk?

Waarom zouden we ook erkende coöperaties niet mee laten participeren, zowel financieel als bestuurlijk? En op die manier bouwen aan een duurzaam en solidair distributienet.

Doet een investeerder dat dan niet?

“Nee, die noemen 5 of 10 jaar al langetermijndenken! Hoog rendement heeft voor investeerders een puur financiële betekenis. Ik denk ook aan duurzaamheid, ik wil dat mijn kinderen er ook nog wat aan hebben. Erkende coöperaties zijn democratisch, solidair en transparant en ze nemen genoegen met een bescheiden winst.”

Waar droom jij dan van?

“Ja… dat je de opgeslagen energie van je geparkeerde auto in tijden van weinig wind en zon tijdelijk terug kunt leveren aan het openbare net.

Net zoals slimme thuisaccu’s stroom afgeven als dat nodig is: prachtig toch? Ik vind het prima als mijn wasmachine even wacht tot er genoeg stroom is, zeker als je daar voor beloond wordt. Dat soort uitvindingen dus. Idealiter kunnen we er ook voor zorgen – dankzij slimme leningen – dat elke Hoeilander zijn huis kan isoleren. Kort gezegd: ik droom van een duurzame en sociale samenleving.”

En waar word je wakker van?

“Wel, als we de grip verliezen op ons stroomnet. De beursgang die Gwendolyn Rutten van Open-VLD voor Eandis bepleit is niet slim. Investeerders, dat zijn niet de “gewone burgers”.

Ik pleit voor het oprichten van energiecoöperaties waarbinnen burgers kunnen meebeslissen.

Ik pleit voor het oprichten van energiecoöperaties waarbinnen burgers kunnen meebeslissen. En daar bestaan prachtige voorbeelden van: kijk maar naar Ecopower die in Vlaanderen levert en aan Wase Wind in het Waasland. Daarbij komt nog eens dat ze 20 van de 20 punten in de laatste Greenpeacevergelijking halen, dat betekent dat hun energie pas écht groen is en dat maakt deze initiatieven nog toffer (lacht).”

Wat moet er gebeuren?

“Burgerparticipatie is beter dan schaalvergroting en vervreemding van bezit. Ik verwacht van Eandis en vooral van creatieve geesten nieuwe voorstellen over zeggenschap door burgers zelf. Eandis omvormen tot een erkende coöperatie, dat zou mooi zijn. Dat zorgt voor meer betrokkenheid. Overal bloeien nieuwe initiatieven op. Het debat in september over Eandis is in één week tijd door Dirk Vande Poel, Dirk Vansintjan en John Vandaele op gang gebracht. Deze drie slimme denkers stonden niet alleen: het is de weerklank op hun energieke verhaal die aantoont dat er een breed draagvlak is voor een groene en eerlijke koers. Het nieuwe Eandis dat nu gedomineerd wordt door de Vlaamse machtspartijen moet niet langer trendvolger blijven, het moet een trendsetter worden in de energietransitie die ons te wachten staat!” ©Rein van Gisteren

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder financiën, inspraak en participatie, milieu

PRO Hoeilaart en Open Vld schrappen milieubelasting

Coalitiepartners PRO Hoeilaart en Open Vld schrappen in 2017 de forfaitaire milieubelasting. Deze belasting bedraagt 40€ voor een alleenstaanden en 50€ voor gezinnen en bedrijven. “Dit komt neer op een belastingsvermindering ter waarde van 230.000 euro” vertelt schepen van Milieu Annelies Vanderlinden (Open Vld).

De beslissing ligt in lijn met het principe ‘de vervuiler betaalt’. In 2014 voerde Interrand daarom ook nieuwe regels en afvaltarieven in. Dit principe wordt nu verder doorgetrokken zoals afgesproken aan het begin van deze legislatuur.

Die_alertheid... (1)

Wilfried Van Raemdonck ©Michel Van Mullem

De maatregel werkt ook een aantal onrechtvaardig-heden weg. Iemand die goed recycleert werd tot vandaag evenveel belast als iemand die niet recycleert. “Het ging om een forfaitaire belasting, dit wil zeggen even hoog voor iedereen, onafhankelijk van zijn of haar inkomen. Het was dus ook geen sociale belasting”, aldus OCMW voorzitter Wilfried Van Raemdonck.

Administratieve vereenvoudiging

Doordat de inning, verwerking en opvolging van deze belasting verdwijnt, krijgt de gemeentelijke administratie ruimte vrij om zich te focussen op haar andere taken. Door deze evolutie kan de gemeente Hoeilaart nieuwe verplichte taken opnemen, die vanuit de Vlaamse Overheid worden verwacht.

Duurzame projecten

Het is niet omdat deze milieubelasting verdwijnt dat Hoeilaart niet meer zal investeren in duurzame projecten. Integendeel. Wij blijven ernaar streven om het gemeentelijk Klimaatactieplan te behalen (-20% CO2 in 2020). Onder meer via de lokale saneringbijdrage op de waterfactuur financiert de gemeente bovendien investeringen in belangrijke milieuprojecten.

Met steun van de Vlaamse Overheid komt er een grote waterbuffer onder het nieuwe gemeenteplein om overstromingen tegen te gaan. Dit is een bescherming zodat de IJse en de vijver niet buiten haar oevers zou treden bij hevig regenweer of plotse dooi van sneeuw.

Waterkwaliteit van de IJse

Er is ook het project van de Tenboslaan waarbij de bron ter hoogte van de Weemstraat wordt afgekoppeld van de riolering. Zo loopt er meer proper water naar de IJse en stroomt het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie van Aquafin.

Tot slot is er het project ter hoogte van het kantoor van BPost. Door dit project gaat Hoeilaart vuil water en historische lozingen van de IJse halen. Dit zijn garanties om een goede waterkwaliteit te halen zoals beschreven in de kaderrichtlijn voor water, zoals vooropgesteld door de Europese Unie in 2000.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder financiën, milieu, sociaal beleid

PRO Hoeilaart inspecteert voet- en fietspaden

pieter-mHoe is de toestand van onze straten, voet- en fietswegen? Wij maakten op zondag 16 oktober een ronde door Hoeilaart om te zien waar er onderhoudswerk nodig is en waar er dringende investeringen nodig zijn. “Tot 2018 staan er nog heel wat wegenwerken op het programma, maar we stuitten na onze oproep nog op aandachtspunten die we beter niet uit het oog verliezen.” Dat zegt Pieter Muyldermans, die namens PRO Hoeilaart de voorzittersrol vervult van het coalitieoverleg met Open-VLD.

Je zou het bijna vergeten nu het centrum van Hoeilaart open ligt, maar het gemeentelijk wegennet vraagt heel wat onderhoud, hier en daar moet het wegdek dringend vervangen worden of er zijn investeringen nodig aan voet- en fietspaden. Om het eens met eigen ogen te zien, namen wij onze fiets voor een inspectieronde doorheen de gemeente.

IMG_6769.JPG

vlnr: Sylvie Gahy, Koen Van Raemdonck, Rein van Gisteren, Maarten Bresseleers, Wilfried Van Raemdonck, Pieter Muyldermans

Verhoging onderhoudsbudget

In het begin van deze coalitie is er beslist om het onderhoudsbudget te verhogen. Dat is niet voor niets. Er zijn heel wat straten in slechte staat. Samen met onze coalitiepartner leggen we momenteel de laatste hand aan een lijstje met straten die het meest dringend aangepakt moeten worden. Dat is in sommige gevallen ook gekoppeld aan rioleringswerken of werken aan de nutsvoorzieningen. Zodra deze lijst definitief is, zullen wij er jullie over informeren.   

Aandacht voor de zwakke weggebruiker

Het gebeurt jammer genoeg nog al te vaak dat de paden voor voetgangers en fietsers te weinig aandacht krijgen, zowel bij het onderhoud als bij investeringen. Wij willen net dat mensen wat vaker te voet of met de fiets naar ons centrum komen. Goede voetpaden in een perimeter van 1,5 km rond het Gemeenteplein en veilige fietstrajecten kunnen een extra stimulans zijn.

Het gebeurt jammer genoeg nog al te vaak dat de paden voor voetgangers en fietsers te weinig aandacht krijgen, zowel bij het onderhoud als bij investeringen

Wij hebben op onze ronde enkele voorbeelden gezien waar volgens ons eens naar gekeken moet worden:

  • er ontbreken langs grote stukken voetpaden naar het treinstation van Hoeilaart, zowel langs de Vlaanderveldlaan als de Charles Coppensstraat
  • er zouden extra fietsenstallingen mogen komen bij de treinstations van Hoeilaart en Groenendaal.
  • met de herfst liggen heel wat fietspaden en trage wegen vol bladeren en takken. De Geneesheerstraat en het fietspad van/naar station Groenendaal zijn enkele voorbeelden waar er eens geveegd zou mogen worden.
  • De putdeksels op de helling van de Koedaalstraat liggen er erg fietsonvriendelijk bij.
  • Langs de Frans Verbeeckstraat zijn er twee gevaarlijke kruispunten voor fietsers: de kruising met de Victor Marchandstraat en deze met de Joseph Kumpsstraat. Betere zichtlijnen voor chauffeurs (weghalen van begroeiing of spiegels) kunnen een oplossing zijn?
  • Langs één zijde van de Joseph Kumpsstraat (vanaf de Noordlaan) loopt een verhard pad zonder enige aanduiding en niet zo goed onderhouden. Is dit een voetpad of een fietspad? Hier kan in ieder geval meer mee gebeuren.  

Wij hebben al ons vaststellingen samengevat in op één kaartje.  

Misschien ken je zelf nog enkele punten die dringend aangepakt moeten worden.  Laat het ons weten via prohoeilaart@gmail.com

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ruimtelijke ordening en verkeer

PRO Hoeilaart wil geen inkoop van State Grid Corporation in EANDIS

Eandis is een intercommunale die de netwerken voor onder meer elektriciteit en gas van 229 steden en gemeenten beheert. Ook Hoeilaart is er daar één van. Op 3 oktober zal op een buitengewone algemene vergadering het voorstel voorgelegd worden waarbij State Grid Corporation of China, het grootste stroombedrijf ter wereld én Chinees staatsbedrijf, 14% van de aandelen zal verwerven voor een bedrag van ca. 800 miljoen euro.eandis_stategrid

PRO Hoeilaart heeft sterke vragen of de keuze van deze privépartner een goede zaak is. Daar hebben we enkele redenen voor.

  • In het akkoord dat nu ter stemming voorgelegd zal worden, is de privépartner een meer dan behoorlijk rendement beloofd, waardoor jaarlijks geld naar het buitenland zal vloeien.
  • State Grid Corporation zou heel wat strategische invloed verwerven en dat op een moment dat elektriciteit als energiebron hoe langer hoe belangrijker zal worden. Dat is uiteraard slim bekeken van deze potentiële inkoper, maar of hun belangen ook ten goede van onze gemeenschap komen, is bij elke privépartner een serieuze vraag. Zijn je nutsvoorzieningen niet sowieso strategische infrastructuur, die je best als gemeenschap beheert, ten goede van al je inwoners?
  • De manier waarop deze deal tot stand is gekomen en nu voorligt, is bedenkelijk en zeker niet transparant naar het publiek toe. Ga gerust eens zoeken op de website van EANDIS of je iets terugvindt over deze op til staande deal. Tip: “project Volta”.
  • Ons PRO lid Rein van Gisteren heeft een waslijst van verdere vragen en bedenkingen opgesteld, die zeker het lezen waard zijn.

Omdat de jongste dagen er meer en meer aanwijzigingen opduiken dat deze deal echt geen goede zaak is, hebben wij direct contact opgenomen met onze coalitiepartners, die dit alleen maar konden beamen. Voorlopig is het standpunt van het college van burgemeester en schepenen om de stemming te schorsen tot de deal verder is uitgezocht. Voor PRO Hoeilaart is het wel al duidelijk. Dit willen wij niet!

De discussie die nu gevoerd wordt, leidt er hopelijk toe dat we eens grondig gaan nadenken op welke manier we onze energienetwerken gaan beheren en financieren. Als burgers zijn we er alleen maar bij gebaat dat dit verstandig en duurzaam gebeurt, zonder druk van aandeelhouders of andere privébelangen. Om die reden pleiten we ervoor om de eigen burgers/overheden aan te spreken indien er extra kapitaal nodig is.

3 reacties

Opgeslagen onder Geen categorie